Fecatra
Asociados
Links
Contacto
Competencia
fecatra

La Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils, FECATRA, és l’Associació, en el àmbit autonòmic, que coordina i representa els interessos comuns de les associacions catalanes més representatives del sector.

FECATRA és reconeguda, davant de totes les Administracions d’àmbit català, per defensar els legítims interessos dels gairebé 10.000 tallers de reparació d’automòbils i afins (embarcacions, maquinaria agrícola, etc.) que hi ha censats a Catalunya.

Des de la seva fundació a l’any 1979, FECATRA està composta per les quatre associacions provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, amb posterioritat, l’any 2003, s’hi van adherir els Gremis comarcals de Sabadell i Terrassa:

• Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils de BARCELONA.
• C O R V E – GIRONA.
• Associació Provincial d’Empreses de l’Automoció de LLEIDA.
• A S T A V E – TARRAGONA.
• Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Sabadell i Comarca.
• Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa i Comarca.

El fet de representar directament, com associats, a més de 6.000 tallers permet tindre vinculat gairebé un 75% del cens abans mencionat.